Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hướng dẫn làm nhiệm vụ tân thủ nhận trang bị và trùng sinh miễn phí

  • Trang chủ
  • > Hướng dẫn làm nhiệm vụ tân thủ nhận trang bị và trùng sinh miễn phí

Chú ý: Trùng sinh từ 1 - 5 hoàn toàn free nếu nhận nhiệm vụ trong lệnh bài Tân thủ Chí tôn<Lệnh bài màu trắng khi nhận giftcode được tặng>. Nhận level 150 tại Lễ Quan

Xem video hướng dẫn thêm Tại Đây

Nhận ngay lệnh bài tân thủ đặc biệt hỗ trợ làm nhiệm vụ lên trùng sinh 5 cấp 150 max bộ xích lân, ngựa bôn tiêu.

  1. Nhiệm vụ chưa trùng sinh: Nhận lệnh bài tân thủ tại NPC hỗ trợ tân thủ Ba Lăng huyện. Nhận nhiệm vụ chưa trùng sinh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ quý vị sẽ được nhận 1 bắc đẩu trường sinh thuật + 10 kim ô lệnh không khóa và lên 200 level. Trùng sinh 1 sẽ không mất phí tiền vạn
  2. Nhiệm vụ trùng sinh 1: Chú ý Nhân vật đã trùng sinh 1 mới nhận được nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lên cấp 200 và nhận 3 lệnh bài bạch hỗ + 1 bắc đẩu trường sinh thuật. Trùng sinh 2 sẽ không tốn tiền vạn
  3. Nhiệm vụ trùng sinh 2: Nhân vật đã trùng sinh 2 mới nhận được nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lên cấp 200 và nhận 7 lệnh bài bạch hỗ + 1 bắc đẩu trường sinh thuật. Trùng sinh 3 sẽ không tốn tiền vạn
  4. Nhiệm vụ trùng sinh 3: Nhân vật đã trùng sinh 3 mới nhận được nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lên cấp 200 và nhận 3 xích lân lệnh + 1 bắc đẩu trường sinh thuật. Trùng sinh 4 sẽ không tốn tiền vạn
  5. Nhiệm vụ trùng sinh 4: Nhân vật trùng sinh 4 mới nhận được nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhận cấp 200 và 7 xích lân lệnh + 1 bắc đẩu trùng sinh thuật
  6. Nhân vật Trùng sinh 5 dưới cấp 150 nhận ngay level 150 + 1 ngựa bôn tiêu không khóa

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ Lâm Miễn Phí - Võ Lâm HKMP - Võ lâm private không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster