Cách thức chế tạo trang bị Môn Phái

VoLamMienPhi xin hướng dẫn cách chế tạo trang bị HKMP như sau:

  1. Trang bị XÍch Lân:

Nguyên liệu để chế tạo trang bị XÍch Lân gồm có:

Nguyên Liệu chính(Bắt buộc): Trang bị Bạch Hổ + 2 cục  Thần bí khoáng thạch

Nguyên liệu phụ: 20 đồ phổ Xích Lần cùng loại

Sau khi thu thập đủ nguyên liệu các vị tới NPC Thợ rèn Bá Đạo tại Ba Lăng Huyện để tiến hành chế tạo

Chú ý: Chỉ bỏ đồ Bạch hổ vào hộp yêu cầu tại thợ rèn, không bỏ đồ phổ và thần bí khoáng thạch vào. Nếu không có đồ phổ thì các bạn vẫn  tiến hành chế tạo được trang bị nhưng xác suất rất thấp. Càng nhiều đồ phổ thì xác suất càng cao. Xác suất 100% là 20 đồ phổ Xích Lân để chế tạo đồ Xích Lân cùng loại

Cách kiếm nguyên liệu:

– Đồ Bạch hổ các bạn dùng lệnh bài khi đi tính năng hoặc dùng event được đổi tại thợ rèn thần bí Lâm An

– Đồ Phổ Xích Lân các bạn đi tính năng như viêm đế, Vượt ải, mở rương kiếm gia mê cung

– Thần bí Khoáng thạch các bạn kiếm bằng cách đi tính năng, sử dụng event và mua trực tiếp trong bảo vật.

2. Trang bị Minh Phượng:

Nguyên liệu để chế tạo trang bị Minh Phượng gồm có:

Nguyên Liệu chính(Bắt buộc): Trang bị Xích Lân + 4 cục  Thần bí khoáng thạch

Nguyên liệu phụ: 50 đồ phổ Minh Phượng cùng loại

Sau khi thu thập đủ nguyên liệu các vị tới NPC Thợ rèn Bá Đạo tại Ba Lăng Huyện để tiến hành chế tạo

Chú ý: Chỉ bỏ đồ Xích Lân vào hộp yêu cầu tại thợ rèn, không bỏ đồ phổ và thần bí khoáng thạch vào.

Cách kiếm nguyên liệu:

– Đồ Xích Lân các bạn dùng đồ Bạch hổ để chế tạo lên Xích Lân tại thợ rèn bá đạo

– Đồ Phổ Minh Phượng các bạn đi tính năng như viêm đế, Vượt ải, mở rương kiếm gia mê cung

– Thần bí Khoáng thạch các bạn kiếm bằng cách đi tính năng, sử dụng event và mua trực tiếp trong bảo vật.

Chú ý: Chỉ bỏ đồ Xích Lân vào hộp yêu cầu tại thợ rèn, không bỏ đồ phổ và thần bí khoáng thạch vào. Nếu không có đồ phổ thì các bạn vẫn  tiến hành chế tạo được trang bị nhưng xác suất rất thấp. Càng nhiều đồ phổ thì xác suất càng cao. Xác suất 100% là 50 đồ phổ Minh Phượng để chế tạo đồ Minh Phượng cùng loại

 

2. Trang bị Đằng Long:

Nguyên liệu để chế tạo trang bị Đằng Long gồm có:

Nguyên Liệu chính(Bắt buộc): Trang bị Minh Phượng + 5 cục  Thần bí khoáng thạch

Nguyên liệu phụ: 100 đồ phổ Đằng Long cùng loại

Sau khi thu thập đủ nguyên liệu các vị tới NPC Thợ rèn Bá Đạo tại Ba Lăng Huyện để tiến hành chế tạo

Chú ý: Chỉ bỏ đồ Minh Phượng vào hộp yêu cầu tại thợ rèn, không bỏ đồ phổ và thần bí khoáng thạch vào.

Cách kiếm nguyên liệu:

– Đồ Minh Phượng các bạn dùng đồ Xích Lân để chế tạo lên Minh phượng tại thợ rèn bá đạo

– Đồ Phổ Đằng Long các bạn đi tính năng như viêm đế, Vượt ải, mở rương kiếm gia mê cung

– Thần bí Khoáng thạch các bạn kiếm bằng cách đi tính năng, sử dụng event và mua trực tiếp trong bảo vật.

Chú ý: Chỉ bỏ đồ Minh Phượng vào hộp yêu cầu tại thợ rèn, không bỏ đồ phổ và thần bí khoáng thạch vào. Nếu không có đồ phổ thì các bạn vẫn  tiến hành chế tạo được trang bị nhưng xác suất rất thấp. Càng nhiều đồ phổ thì xác suất càng cao. Xác suất 100% là 100 đồ phổ Đằng Long để chế tạo đồ Đằng Long cùng loại

Admin

Ngay bây giờ hãy đăng ký cho mình một tài khoản tại máy chủ Võ lâm CTC để tham gia trải nghiệm cùng chúng tôi
TệTạm đượcOkHayTuyệt vời (5 votes, average: 3.40 out of 5)
Loading...

Cảm ơn bạn đã xem bài viết Cách thức chế tạo trang bị Môn Phái


Game thủ jx1vn.net chú ý: Admin không tham gia trong game, không bao giờ nạp card trong game, chỉ nạp trực tiếp trên web, tất cả ai nhận là Admin trong game đều là LỪA ĐẢO 100% ! Trong game hoàn toàn không có Admin ! Cần hỗ trợ thì liên hệ hỗ trợ trực tuyến trên Website!