Hỗ trợ server Hoa Sơn – Hằng Sơn – Thiếu Lâm

Chí tôn Lệnh server HOA SƠN – HẰNG SƠN – THIẾU LÂM

Điều kiện tham gia:  Tất cả tài khoản trong 3 server Hoa Sơn – Hằng Sơn – Thiếu Lâm

Thời gian: Sau bảo trì ngày 7-11-2017

Cách thức tham gia:

Tất cả các tài khoản trong 3 server Hoa Sơn – Hằng Sơn – Thiếu Lâm nhận lệnh bài chí tôn tại Lễ Quan để tham gia

 1.  Chưa trùng sinh hoàn thành 5 nhiệm vụ Dã tẩu lên 200
 2. Trùng sinh 1 hoàn thành 10 nhiệm vụ Dã tẩu  lên 200
 3. Trùng sinh 2 hoàn thành 15 nhiệm vụ Dã tẩu, mở 40 rương VA, VĐ, KG và trồng 20 cây đa nhận 20 cấp
 4. Trùng sinh 3 hoàn thành 20 nhiệm vụ Dã tẩu, mở 60 rương VA, VĐ, KG và trồng 30 cây đa nhận 20 cấp
 5. Trùng sinh 4 hoàn thành 25 nhiệm vụ Dã tẩu, mở 80 rương VA, VĐ, KG và trồng 40 cây đa nhận 20 cấp
 6. Trùng sinh 5 hoàn thành 30 nhiệm vụ Dã tẩu, mở 100 rương VA, VĐ, KG và trồng 40 cây đa nhận 10 cấp
 7. Trùng sinh 6 dưới 160 nhận 40 nhiệm vụ dã tẩu, mở 120 rương VA, VĐ, KG, 3 trận Vượt ải và trồng 40 cây đa lên 5 cấp.
 8. Trùng sinh 6 dưới 170 nhận 40 nhiệm vụ dã tẩu, mở 120 rương VA, VĐ, KG, 3 trận Vượt ải và trồng 40 cây đa lên 3 cấp.
 9. Trùng sinh 6 dưới 180 nhận 40 nhiệm vụ dã tẩu, mở 120 rương VA, VĐ, KG, 3 trận Vượt ải và trồng 40 cây đa lên 2 cấp.
 10. Trùng sinh 6 dưới 190 nhận 40 nhiệm vụ dã tẩu, mở 120 rương VA, VĐ, KG, 3 trận Vượt ải và trồng 40 cây đa lên 1 cấp.
 11. Trùng sinh 6 khi nhận  nhiệm vụ cuôi cùng lên cấp 190 sẽ nhận được 1 bảo rương Minh Phượng tùy chọn hệ phái.

CHÚ Ý: Quý nhân sỹ khi nhận nhiệm vụ cuối cùng phải là cấp 189 và khi trả thưởng cũng phải đồng cấp 189 thì mới nhận được phần thưởng ts6 190 và bảo rương Minh Phượng – nếu để nv lên cấp 190 thì không thể nhận thưởng ở nhiệm vụ cuối cùng này

Chúc quý nhân sỹ nhanh chóng tu luyện thành tài

BQT VLMP 

Ngay bây giờ hãy đăng ký cho mình một tài khoản tại máy chủ Võ lâm CTC để tham gia trải nghiệm cùng chúng tôi
TệTạm đượcOkHayTuyệt vời (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Cảm ơn bạn đã xem bài viết Hỗ trợ server Hoa Sơn – Hằng Sơn – Thiếu Lâm


Game thủ jx1vn.net chú ý: Admin không tham gia trong game, không bao giờ nạp card trong game, chỉ nạp trực tiếp trên web, tất cả ai nhận là Admin trong game đều là LỪA ĐẢO 100% ! Trong game hoàn toàn không có Admin ! Cần hỗ trợ thì liên hệ hỗ trợ trực tuyến trên Website!