Event Trung thu Hồ Điệp Đăng

Event Trung thu Hồ Điệp Đăng

Ánh nguyệt phủ thôn trấn
Trung Thu vui hảo cầu

Thưởng nguyệt phá cỗ bên mùa Trung Thu đoàn viên, một cảm giác ấm êm bình yên cùng bằng hữu là điều mong ước không của riêng ai. Và hòa cùng niềm vui lớn của đất trời, Võ Lâm Truyền Kỳ thân mời tất cả quý nhân sĩ cùng đến chung vui sự kiện Hồ Điệp Đăng – với những chiếc đèn lồng Bươm Bướm sẽ đem lại những phần quà may mắn nhất dịp Trung Thu 2017, đặc biệt là Đồ Phổ Nguyệt Khuyết. Tham gia ngay để nhận quà nhé!

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 04/10 – 24h00 ngày 31/10/2017.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 120
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú

Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Phượng Tường, Ba lăng huyện
 • Chức năng:
  • Ghép Đèn Lồng, Đèn Bươm Bướm
  • Xem số lần sử dụng
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 18/10/2017.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Dây Kẽm
  • Nguồn gốc: Tham gia đánh quái tại các bản đồ 9x – 15x có cơ hội nhận được.
  • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
  • Chức năng: Dùng để đổi Đèn Ống hoặc Đèn Bươm Bướm.
  • Chú ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 18/10/2017.

 

Võ Lâm Truyền Kỳ
Thanh Tre
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giấy Kiếng Đỏ
 

 • Nguồn gốc: NPC Hằng Nga 01 tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép Đèn Bươm Bướm.
 • Chú ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 18/10/2017
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giấy Kiếng Lục
 • Nguồn gốc: Tham gia vượt ải, kiếm gia, viêm đế và phong lăng độ nhận 50 Giấy Kiếng Lục
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép Đèn Ống.
 • Chú ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 18/10/2017
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đèn Ống
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức 1 Thanh Tre + 1 Dây Kẽm + 1 Giấy Kiếng Lục + 5 vạn lượng = 1 Đèn Ống.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận 100.000.000 EXP
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Đèn Ống/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 18/10/2017
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đèn Bươm Bướm
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức 1 Thanh Tre + 1 Dây Kẽm + 1 Giấy Kiếng Đỏ = 1 Đèn Bươm Bướm.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải để sử dụng nhận 1 tỷ EXP và các vật phẩm ngẫu nhiên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2000 Đèn Bươm Bướm/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 18/10/2017

Phần thưởng  khi sử dụng đèn bươm bướm

Server Võ Đang
Vật phẩm ngẫu nhiên:

Đá hoàng kim thạch, tinh sương thạch – hạ, bát thuật chân kinh, sách 22, phi phong 7 hsd 7ngày, tín vật môn phái, ngọc trùng luyện, đồ phổ đằng long.

Vật phẩm đạt mốc:
Mốc 300:
1 bộ ĐP Minh Phượng ngẫu nhiên, 2 thần bí khoáng thạch, 1 phi phong 7 hsd 14 ngày, 1 cuồng lan hsd 14 ngày, 1 càn khôn song tuyệt bội hsd 30 ngày.
Mốc 500:
1 bộ ĐP minh phượng ngẫu nhiên, 4 thần bí khoáng thạch, 2 phi phong 7 hsd 14 ngày, 2 cuồng lan hsd 14 ngày, 2 càn khôn song tuyệt bội hsd 30 ngày.
Mốc 1000:
1 bộ ĐP minh phượng ngẫu nhiên, 6 thần bí khoáng thạch, 3 phi phong 7 hsd 14 ngày, 3 cuồng lan hsd 14 ngày, 3 càn khôn song tuyệt bội hsd 30 ngày.
Mốc 1500:
3 bộ ĐP minh phượng ngẫu nhiên, 8 thần bí khoáng thạch, 3 phi phong 7 hsd 14 ngày, 3 cuồng lan hsd 14 ngày, 3 càn khôn song tuyệt bội hsd 30 ngày
Mốc 2000 :
Lam ngọc hồn châu( 300 tỷ EXP cộng dồn), 1 phi phong 8 hsd 14 ngày, 4 gia hạn phù, 4 thần bí khoáng thạch, mặt nạ vương giả hsd 30 ngày, 50 đồ phổ tinh sương, sách 23 skill hoặc 24 skill.

Server Thiếu Lâm:
Vật phẩm ngẫu nhiên:

Bát thuật chân kinh, sách 21, võ lâm mật tịch, tẩy tủy kinh, ngọc trùng luyện, phi phong 7 hsd 7 ngày, đồ phổ Xích Lân.
Mốc 300:
1 bộ ĐP XL ngẫu nhiên, 1 thần bí khoáng thạch, 1 phi phong 7 hsd 14 ngày, 1 cuồng lan hsd 14 ngày, càn khôn song tuyệt bội hsd 30 ngày.
Mốc 500:
1 bộ ĐP XL, 2 thần bí khoáng thạch, 2 phi phong 7 hsd 14 ngày, 2 cuồng lan hsd 14 ngày, càn khôn song tuyệt bội hsd 30 ngày.
Mốc 1000:
1 bộ ĐP XL, 3 thần bí khoáng thạch, 3 phi phong 7 hsd 14 ngày, 3 cuồng lan hsd 14 ngày, càn khôn song tuyệt bội hsd 30 ngày.
Mốc 1500:
3 bộ ĐP XL ngẫu nhiên,4 thần bí khoáng thạch, 3 phi phong 7 hsd 14 ngày, 3 cuồng lan hsd 14 ngày, càn khôn song tuyệt bội hsd 30 ngày
Mốc 2000:
Lam ngọc hồn châu( 300 tỷ EXP cộng dồn), 1 phi phong 8 hsd 14 ngày, 4 gia hạn phù, 4 thàn bí khoáng thạch, mặt nạ vương giả hsd 30 ngày, sách 22 skill hoặc 23 skill, 1 bộ ĐP Xích Lân áo hoặc vũ khí

Cụm Server 8acc/PC:
Vật phẩm ngẫu nhiên:

Bát thuật chân kinh, sách 21, võ lâm mật tịch, tẩy tủy kinh, ngọc trùng luyện, phi phong 7 hsd 7 ngày, đồ phổ Minh Phượng.
Mốc 300:
1 bộ ĐP XL ngẫu nhiên, 1 thần bí khoáng thạch, 1 phi phong 7 hsd 14 ngày, 1 cuồng lan hsd 14 ngày, càn khôn song tuyệt bội hsd 30 ngày.
Mốc 500:
1 bộ ĐP XL, 2 thần bí khoáng thạch, 2 phi phong 7 hsd 14 ngày, 2 cuồng lan hsd 14 ngày, càn khôn song tuyệt bội hsd 30 ngày.
Mốc 1000:
1 bộ ĐP XL, 3 thần bí khoáng thạch, 3 phi phong 7 hsd 14 ngày, 3 cuồng lan hsd 14 ngày, càn khôn song tuyệt bội hsd 30 ngày.
Mốc 1500:
3 bộ ĐP XL ngẫu nhiên,4 thần bí khoáng thạch, 3 phi phong 7 hsd 14 ngày, 3 cuồng lan hsd 14 ngày, càn khôn song tuyệt bội hsd 30 ngày
Mốc 2000:
Lam ngọc hồn châu( 300 tỷ EXP cộng dồn), 1 phi phong 8 hsd 14 ngày, 4 gia hạn phù, 4 thàn bí khoáng thạch, mặt nạ vương giả hsd 30 ngày, sách 22 skill hoặc 23 skill, 1 bộ ĐP minh phượng áo hoặc vũ khí

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang

https://www.facebook.com/volammienphi.net/ hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

BQT VLMP
Ngay bây giờ hãy đăng ký cho mình một tài khoản tại máy chủ Võ lâm CTC để tham gia trải nghiệm cùng chúng tôi
TệTạm đượcOkHayTuyệt vời (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Cảm ơn bạn đã xem bài viết Event Trung thu Hồ Điệp Đăng


Game thủ jx1vn.net chú ý: Admin không tham gia trong game, không bao giờ nạp card trong game, chỉ nạp trực tiếp trên web, tất cả ai nhận là Admin trong game đều là LỪA ĐẢO 100% ! Trong game hoàn toàn không có Admin ! Cần hỗ trợ thì liên hệ hỗ trợ trực tuyến trên Website!