Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Thất Thành Đại Chiến

Thất Thành Đại Chiến

Thất Thành Đại Chiến là một tính năng hoàn toàn mới và có rất nhiều điều khám phá. Nơi đây các anh hùng của VLTK Miễn Phí sẽ thể hiện tài năng chiến đấu cũng như tinh thần đoàn kết để dành ngôi thiên tử. Hãy tham gia để có những phút giây vui vẻ cùng hảo hữu của mình.

 

NPC Liên Quan

 

NPC Ghi Chú

Xa Phu Công Thành

 • Vị trí: Gần xa thất đại thành thị.
 • Chức năng:
  • Vào Map công thành.
  • Nhận thưởng công thành.

Nhận Thưởng Công Thành

 • Vị trí: Nha Môn thất đại thành thị.
 • Chức năng: Nhận thưởng xu công thành.
 • Số lượng tương ứng với các thành:
  • Biện Kinh, Lâm An: 200 tiền đồng.
  • Các thành còn lại: 50 tiền đồng.

 

 • Thời gian báo danh: 18h00 - 19h00 vào ngày thứ Sáu hàng tuần.
 • Chỉ có nhân vật là bang chủ mới có thể báo danh Thất Thành Đại Chiến ở NPC Xa Phu Công Thành tại thất đại thành thị.
 • Điều kiện báo danh: Cần 60 Thanh Đồng Đỉnh.
 • Đến 20h00 cùng ngày thì các thành viên trong bang đã báo danh thành công có thể vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến từ NPC Xa Phu Công Thành.

 

Lưu ý

 

 • Nhân vật vào bang dưới 7 ngày sẽ không thể tham gia Thất Thành Đại Chiến.
 • Bang hội đã chiếm thành không cần báo danh Thất Thành Đại Chiến.
 • Nhân vật vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến ở thành thị nào sẽ vào bản đồ chiến trường của thành đó.
 • 20h30 bắt đầu Thất Thành Đại Chiến.
 • 21h30 kết thúc Thất Thành Đại Chiến.

 

Lưu ý

 

 • Khi bắt đầu Thất Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều ở trạng thái chiến đấu (nhân sĩ khác bang có thể đánh nhau không phân biệt màu bang).
 • Nhân sĩ trong chiến trường Thất Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc TK và các vật phẩm truyền tống.
 • Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cuối cùng và có thể vào lại bằng NPC Xa phu công thành.
 • Khi vào chiến trường nhân sĩ có 3 giây bất tử.
 • Các nhân sĩ trong chiến trường có thể nhận được điểm tích lũy.
 • Sau khi kết thúc Thất Thành Đại Chiến, Bang chủ các bang hội có thể nhận được phần thưởng CTC tại NPC thưởng CTC tại nha môn các thành thị

 

Lưu ý

Qui tắc chiếm thành và Long Trụ

 • Mỗi bản đồ (tương ứng với 1 thành) sẽ có 1 Long Trụ.
 • Bắt đầu Thất Thành Đại Chiến thì tất cả Long Trụ đều là Long Trụ trung lập.
 • Long Trụ trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm thì sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa).
 • Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành thái thú của thành đó. Lưu ý: 1 bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ.
 •  

  Chiếm/thủ thành
  thành công

  Phần thưởng
  tương ứng

  Biện Kinh

  180 Công Thành Lễ Bao

  Lâm An

  120Công Thành Lễ Bao

  Thành Đô

  80 Công Thành Lễ Bao

  Phượng Tường

  Tương Dương

  Dương Châu

  40 Công Thành Lễ Bao

  Đại Lý

Phần thưởng công thành lễ bao:

Phi Phong 8 ( 7 ngày)

Phi Phong 7 ( 7 ngày)

Phi Phong 6 ( 7 ngày)

Cuồng Lan ( 7 ngày)

Long Đảm ( 7 ngày)

Đồ phổ Minh Phượng

Thần Bí Khoáng Thạch

Trùng luyện ngọc

Càn Khôn Song Tuyệt Bội

Nhất Kỷ Càn Khôn Phù

5 tiền đồng

Hồi thiên tái tạo lễ bao

Quả Hoàng Kim

Hỗn nguyên linh lộ( Trung)

Mặt nạ Nguyên Soái

Thổ địa phù 100 lần

Thổ địa phù 1000 lần

Ngựa hãn huyết long câu( 7 ngày)

200.000.000 exp

3.00.000.000 exp

5.00.000.000 exp

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ Lâm Miễn Phí - Võ Lâm HKMP - Võ lâm private không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster