Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Viêm đế bảo tàng

Viêm Đế - một tính năng hấp dẫn và cần sự khéo léo của cả tổ đội khi tham gia để vượt qua một chặng đường dài với nhiều thử thách. Những bộ trang bị cực khủng đang chờ quý nhân sĩ VLTK Thu Phí ở Bảo Tàng Viêm Đế.

Hướng dẫn tham gia

 • Diễn ra vỗi ngày vào lúc 14h00, 16h00, 18h00, 20h00, 22h00.
 • Đội trưởng của tổ đội đến gặp NPC Bình Bình Cô Nương ở Biện Kinh (214/198, 231/185) để tham gia báo danh.

Bảo Tàng Viêm Đế

Bảo Tàng Viêm Đế

 • Để biết tổ đội có đủ điều kiện tham gia thì chọn dòng “Xem tình hình tổ đội”.

Bảo Tàng Viêm Đế

 • Báo danh thành công sẽ được đưa vào khu vực vượt ải Bảo Tàng Viêm Đế để chuẩn bị, 5 phút sau sẽ bắt đầu vượt ải.

Bảo Tàng Viêm Đế

 • Sau khi vượt được 1 ải thì Boss của ải đó sẽ xuất hiện.

Bảo Tàng Viêm Đế

 • Boss cuối: Sau khi vượt qua 10 cửa ải, các tổ đội sẽ gặp nhau ở bản đồ chính giữa và PK lẫn nhau. Khi chỉ còn 1 tổ đội cuối cùng thì Boss cuối cùng sẽ xuất hiện. Ngẫu nhiên thành viên trong tổ đội tiêu diệt Boss sẽ có thể nhận được 1 Trang bị Tử Mãng ngẫu nhiên.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Bảo Tàng Viêm Đế

Anh Hùng Thiếp

 • Nguồn gốc: KTC, cửa hàng hoạt động
 • Giá: 2xu
 • Công dụng: Dùng để tham gia Bảo Tàng Viêm Đế.
 • Giới hạn: Tối đa đi 1 lần/ngày.

Bảo Tàng Viêm Đế

Viêm Đế Lệnh

 • Nguồn gốc: KTC, cửa hàng hoạt động
 • Giá: 2xu.
 • Giới hạn: Không hạn chế số lần/ngày.

Lưu ý

 • Một bản đồ vượt ải chỉ có tối đa 3 đội tham gia và tối thiểu là 2 đội.( 1 đội thì không diễn ra quá trình vượt ải).
 • Một đợt sẽ có tối đa 5 bản đồ.
 • Mỗi ải sẽ tương ứng với 1 môn phái.
 • Vượt xong 1 ải sẽ xuất hiện Boss của môn phái đó và ngẫu nhiên thêm Boss mới.
 • Sau khi vượt 10 ải sẽ được đưa vào khu vực đánh 4 Boss Hoàng Kim.
 • Sau khi tiêu diệt được 4 Boss Hoàng Kim, tất cả đội còn lại trong khu vực sẽ được đưa vào cùng 1 khu vực tỷ thí cùng nhau.
 • Khi còn 1 đội cuối cùng sẽ xuất hiện 1 Boss cuối.
 • Tiêu diệt được Boss cuối sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.
 • Chỉ có thể tham gia tối đa tính năng Viêm Đế này 10 lần/tuần.

Phần thưởng

- Phần thưởng vượt ải viêm đế và đánh boss cuối cùng:

Vượt qua 1 ải 200.000.000 kinh nghiệm

Vượt qua ai 10 và đánh boss cuối cùng: 500.000.000 kinh nghiệm

Giết 1 quân định 200.000.000 điểm kinh nghiệm

Khi giết boss cuối cùng ngẫu nhiên thành viên trong tổ đội được ngẫu nhiên những vật phẩm dưới đây:

2 đồ phổ Minh Phượng

10 tiền đồng

Phi phong Phệ Quang 7 ngày

Phi phong Ngự Phong 7 ngày

Trang Sức 7 ngày

50 Càn Khôn Tạo Hóa Đan ( Đại)

Phi Tốc lễ bao

Đại lực lễ bao

3 Hồi Thiên Tái Tạo lễ bao

   
 

- Phần thưởng Bảo Rương Viêm Đế:... đang cập nhật 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ Lâm Miễn Phí - Võ Lâm HKMP - Võ lâm private không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster