Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Vượt ải Võ Lâm Miễn Phí

Sau thời gian 13 phút kể từ lúc bắt đầu ải 1, nếu tổ độ nào không vượt qua được 29 ải thì xem như không đủ điều kiện Vượt Ải tiếp theo. Và Khi kết thúc ải 29, NPC Truyền Tống Vượt Ải sẽ xuất hiện. Lưu ý hoạt động Vượt Ải diễn ra hàng ngàyt ừ 10h00 - 22h00.

Thời gian diễn ra

 • Hoạt động Vượt Ải mới chỉ diễn ra từ 10h00 - 22h00.
 • Báo danh Vượt Ải: Mỗi giờ 1 lần.

Mô tả hoạt động

 • Vào thời gian bắt đầu, từ ải 5 - 15 sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 boss Tiểu Niếp Thí Trần. Tiêu diệt hết các quái xung quanh và boss Tiểu Niếp Thí Trần mới qua được ải.
 • Khi kết thúc ải 29, NPC Truyền Tống Vượt Ải sẽ xuất hiện.
 • Những tổ đội hoàn thành ải 29 trước thời gian trên thì nhấp vào NPC để qua bản đồ mới và chờ đợi ải tiếp theo.
 • Nếu không muốn tham gia ải tiếp theo thì NPC có thể đưa đồng đạo trở về nơi xuất phát ban đầu tại các thành thị.
 • Sau thời gian 13 phút kể từ lúc bắt đầu ải 1, nếu tổ độ nào không vượt qua được 29 ải thì xem như không đủ điều kiện Vượt Ải tiếp theo.
 • Khi chọn vuợt ải tiếp theo thì đồng đạo ở 7 thành thị cùng 1 thời điểm Vượt Ải sẽ được đưa vào 1 bản đồ riêng biệt.
 • Có 1 phút chuẩn bị để cho đồng đạo tổ đội với nhau (thời gian 1 phút chuẩn bị chỉ tính sau khi kết thúc phút thứ 13 của Vượt Ải).
 • Sau khi kết thúc thời gian chờ thì sẽ xuất hiện 1 Boss, đồng đạo có thể PK tại bản đồ này.

Lưu ý

 • Mỗi ngày đồng đạo được 1 lần miễn phí (không cộng dồn).
 • Thêm 2 lần tốn phí trong 1 ngày.
 • Tại bản đồ này sẽ có trạng thái là PK tổ đội.
 • Không phân biệt màu phe phái, cùng/khác bang (cùng tổ đội không PK nhau được).
 • Cách tính sát thương (dmg): Tổ đội có sát thương cao nhất sẽ nhận được phần thưởng. Nếu tổ đội có sát thương cao nhất chết hết thì sẽ tính sát thương lại từ đầu.
 • Khi nhân vật bị thương, sẽ không bị mất điểm kinh nghiệm và tiền vạn.
 • Khi Boss bị tiêu diệt, toàn bộ nhân vật sẽ được đưa về các thành ban đầu báo danh.
 • Trong khi tiêu diệt Boss hoặc bị ngưng kết nối cũng sẽ được đưa về các thành xuất phát ban đầu.

NPC liên quan

Tên NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Truyền Tống
Vượt Ải

- Vị trí: Xuất hiện phút thứ 13 của thời gian Vượt Ải.

- Tính chất: Đưa nhân vật vào bản đồ mới của ải tiếp theo hoặc về thành.

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Boss (mới)

- Vị trí: Xuất hiện tại bản đồ Vượt Ải mới.

- Tính chất: Sau khi hết thời gian chờ 1 phút thì Boss (mới) xuất hiện.

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Tiểu Niếp Thí Trần

- Vị trí:

 • Xuất hiện ngẫu nhiên giữa các ải, từ ải 5 - 15.
 • Khi tổ đội giết được Boss thì mỗi cá nhân sẽ nhận được 10.000.000 điểm kinh nghiệm và 2 bảo rương.

Phần thưởng Vượt Ải

Phần thưởng ải 2( Boss mới)
2 đồ phổ Minh Phượng
10 tiền đồng
Phi phong Phệ Quang 7 ngày
Phi phong Ngự Phong 7 ngày
Trang Sức 7 ngày
50 Càn Khôn Tạo Hóa Đan ( Đại)
Phi Tốc lễ bao
Đại lực lễ bao
3 Hồi Thiên Tái Tạo lễ bao

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ Lâm Miễn Phí - Võ Lâm HKMP - Võ lâm private không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster