Nguyên liệu: túi quà sự kiện (train map 5x trở lên rơi) mở ra hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng, hoa hồng xanh.

Hoa hồng đỏ + Hoa hồng vàng + hoa hồng xanh + 10 vạn = Bó hoa tam sắc

Hoa hồng đỏ + Hoa hồng vàng + hoa hồng xanh + 1 xu = Nhân Sâm tửu

Phần thưởng khi sử dụng Bó Hoa tam sắc (tối đa 500 cái/ nhân vật): 5.000.000 EXP

Phần thuởng khi sử dụng Nhân Sâm Tửu (tối đa 600 cái/ nhân vật): 10.000.000 EXP +  phần thưởng ngẫu nhiên

Tiên Thảo Lộ

Thủy Tinh

Thiết La Hán 

Tinh Hồng Bảo Thạch 

Bàn Nhược Tâm Kinh

Túi danh vọng 

Đại lực lễ bao 

Thiên Sơn Bảo Lộ 

Phi Tốc lễ bao

Quế HoaTửu

Bí Kiếp lễ bao

Xá lợi đơn

Phúc duyên( tiểu, trung, đại)

Thần hành phù 14 ngày

Rương đồ xanh

Lệnh bài hoàn thành Dã Tẩu

Trang bị Thiên hoàng

Lễ bao nhu tình

Võ lâm mật tịch

Lễ bao hiệp cốt

Tẩy tủy kinh

Thư đặc xá triều đình( 14 ngày)

Đại thành BK 90

Ngựa 8x

Mảnh nhu tình 

 Mảnh hiệp cốt 

 Mảnh định quốc 

 Mảnh an bang 

Tiên thảo lộ đặc biệt

 Mảnh ép ngựa phi vân 

 

Phần thưởng khi sử dụng 600 Nhân Sâm tửu 500.000.000 exp  và 1 trong những phần thưởng bên dưới:

– Lễ bao an bang.

– Lễ bao định quốc

– Nhất kỷ càn khôn phù.

– Hoàng Ngọc (vật phẩm để đổi trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược).

– Tín vật môn phái hạn sử dụng 30 ngày.

 

 
Người Viết: Administrator