Sau khi trở về môn phái từ Đại Hội Công Thành Chiến, đột nhiên ngũ đại cao nhân của Cái Bang, Đường Môn, Thiếu Lâm Thiên Nhẫn Giáo & Nga My Phái mất tích một cách bí hiểm.

Tuy nhiên với tuyệt kỹ dò la tin tức thượng thừa của Vạn Sự Thông, lão nhân đã tìm được hành tung của chính xác của các cao nhân bao gồm: Hà Nhân Ngã , Huyền Giác , Hà Linh Phiêu, họ đã mang theo bảo vật – hạ sơn không biết vì mục đích gì. Chỉ biết được rằng, bất cứ ai cả gan lại gần sẽ lập tức hồn siêu phách tán!

Thời gian & điều kiện

 • Thời gian xuất hiện Boss:
  • 20h00 đến 20h45 sẽ xuất hiện 3 Boss
 • Thời gian tồn tại Boss:
  • Biến mất khi bị tiêu diệt
Tên Boss Vị trí
Hà Nhân Ngã

Ngẫu nhiên xuất hiện tại:

 • Trường Bạch Nam
 • 7 Thành Thị
Huyền Giác

Ngẫu nhiên xuất hiện tại:

 • Trường Bạch Bắc
 • 7 Thành Thị
Hà Linh Phiêu

 • Kiếm Các (404/267)
 • 7 Thành Thị

Nếu có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc VLTK Công Thành Chiến, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh https://www.facebook.com/volammienphi.net/

Người Viết: Administrator