Quả Huy Hoàng, Hoàng Kim vốn là loại bảo dược hấp thu linh khí đất trời, tự thức sinh trưởng từ ngàn xưa nơi động khấu sâu thẳm. Không cần biết là người luyện võ, phàm nhân hay thương nhân tứ phương, khi sử dụng loại quả này sẽ gia tăng công lực gấp bội phần!

Vốn dĩ là kỳ bảo nên trong suốt thời gian qua, lời tương truyền về động khấu nơi sinh trưởng của bảo dược được nhân sĩ khắp nơi dò la tin tức. Nay mọi chuyện đã được sáng tỏ, địa đồ huyễn cảnh ấy chính là Chiến Long Động – nơi quanh năm tịch liêu không một bóng người!

Hãy sẵn sàng hiệu triệu quần hùng, cùng lên đường tầm ngay các loại bảo dược thông qua tính năng Quả Huy Hoàng kể từ ngày 03/12/2019.

Thời gian & bản đồ xuất hiện

  • Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 03/12/2019
  • Thời gian xuất hiện MỖI NGÀY:
   •  20h10 – 20h20 – 20h30
  • Không xuất hiện sau khi bảo trì định kỳ máy chủ.
  • Thời gian tồn tại: Biến mất sau 2 giờ kể từ khi xuất hiện mỗi Đợt (hạt không biến mất khi xuất hiện lượt kế tiếp nếu chưa bị thu hoạch)

Lưu ý:

– Tính chất bản đồ Chiến Long Động:

 • Bất kì nhân sĩ nào khi vào bản đồ Chiến Long Động đều tự động chuyển sang trang thái chiến đấu và không thể chuyển lại trạng thái luyện công khi ở trong bản đồ này.
 • Bước vào khu vực Chiến Long Động sẽ có trạng thái bất tử trong vòng 4 giây.
 • Bị hạ gục không mất điểm kinh nghiệm & tiền vạn, PK không rớt vật phẩm.
 • Bản đồ Chiến Long Động chỉ có thể đi đến bằng Xa Phu ở các thành thị.
 • Có thể sử dụng: Thần Hành Phù.
 • KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THỔ ĐỊA PHÙ.

Vật phẩm liên quan

Tên Boss Vị trí
Công Thành Chiến
Quả Huy Hoàng Trung
 • Nguồn gốc: Nhặt sau khi Hạt Huy Hoàng (Trung) trưởng thành.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng & ném ra. Có thể giao dịch, bày bán. Rơi khi có PK cao.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận điểm kinh nghiệm.
 • Đẳng cấp yêu cầu (nhặt/sử dụng): Cấp 80 – 89.
 • Hạn sử dụng: 168 giờ kể từ lúc nhặt.
Công Thành Chiến
Quả Huy Hoàng Cao
 • Nguồn gốc: Nhặt sau khi Hạt Huy Hoàng (Cao) trưởng thành.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng & ném ra. Có thể giao dịch, bày bán. Rơi khi có PK cao.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận điểm kinh nghiệm.
 • Đẳng cấp yêu cầu (nhặt/sử dụng): Cấp 90 trở lên.
 • Hạn sử dụng: 168 giờ kể từ lúc nhặt.

Hướng dẫn tham gia

  • Tại các thời điểm xuất hiện Quả, cần đối thoại với Xa Phu tại 7 thành thi để đến Chiến Long Động.

Công Thành Chiến

  • Có 3 khu vực xuất hiện riêng biệt tương ứng: Hạt Huy Hoàng (Trung), Hạt Huy Hoàng (Cao), Hạt Hoàng Kim.

Công Thành Chiến
Bản đồ Chiến Long Động

 • Khi Hạt Huy Hoàng (Trung/Cao), Hạt Hoàng Kim trưởng thành: Nhanh tay nhấp nhặt hạt.
 • Cần chờ 10s để tiến hành nhặt (xuất hiện thanh trượt), trong quá trình nhặt nếu di chuyển hoặc bị hạ gục sẽ lập tức ngừng nhặt.
 • Nhặt thành công: Hệ thống xuất hiện thông báo tên người nhặt (đối với Quả Hoàng Kim/Đại Hoàng Kim) và rơi trực tiếp vào hành trang nhân vật.
 • Nhặt thất bại: Thông báo hái quả thất bại.
 • Lưu ý:
  • Nhân sĩ có thể nhấp nhặt cùng 1 Quả Huy Hoàng (Trung/Cao), Qủa Hoàng Kim/Đại Hoàng Kim tại 1 thời điểm (đều xuất hiện thanh trượt thu hoạch).
  • Hệ thống ghi nhận nhặt thành công đối với nhân vật thao tác nhặt quả nhanh nhất và thanh trượt không bị gián đoạn khi thu hoạch.

Phần thưởng

  • Mỗi loại Quả khi sử dụng sẽ nhận điểm kinh nghiệm (không cộng dồn) khác nhau, đồng thời sẽ có giới hạn sử dụng cùng đẳng cấp khác nhau:
  • Lưu ý về giới hạn sử dụng: Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng 5 quả / 1 ngày
Loại Điểm kinh nghiệm/Quả
(không cộng dồn)
Giới hạn
Quả Huy Hoàng (Trung) 2.000.000 05 quả/ngày/nhân vật
Quả Huy Hoàng (Cao) 5.000.000 05 quả/ngày/nhân vật
(trên tổng cả 2 loại Qủa Huy Hoàng – Quả Hoàng Kim)

Giang hồ dậy sóng kể từ đây? Thiên ấn Công Thành Chiến vẫn đang tìm minh vương nắm giữ? Liệu chư vị có đủ sức? Hạ hồi phân giải!

Người Viết: Administrator