Tống Kim Sơ CấpLever từ 40 đến 79 – Khi tham gia tích lũy trên 3000 điểm. Bên Thắng nhận đc 5tr, Bên Thua nhân đc 2tr.

 • Điểm tích lũy Tống Kim dùng đổi các vật phẩm tại Quân Nhu Quan.

Tống Kim Cao Cấp : 

 • Yêu cầu tham gia : cấp 80 trở lên
 • Phí Báo Danh : 2 vạn lượng
 • Chế độ bóc thăm đặc biệt chọn người vào loạn chiến giang hồ ( tính năng mới chưa khai mở)
 • Thời gian mở cửa : 11h00 – 13h00 – 15h00 – 21h00 – 23h00
 • Điểm tích lũy mặc định VNG , trận 21h00 hằng ngày x4 điểm tích lũy
 • Trận 21h00 khi tham gia tích lũy trên 3000 điểm. Bên Thắng nhận được 20.000.000 Exp, Thua nhận được 10.000.000 
 • Lễ bao tống kim 1 ngày đc sử dụng 5 bao , đạt 5000 điểm tích lũy được 1 lễ bào Tống Kim / 1 nhân vật
 • Trận 21h00 sẽ có mod túc trực cấm post điểm
  • Lần 1 cảnh cáo khóa acc 24h
  • Lần 2 khóa 3 ngày
  • Lần 3 khóa vĩnh viễn cả IP
 • Chú ý: Tất cả maps Tống Kim mỗi PC chỉ được tham gia 2 account và chỉ được tham gia 1 bên(chức năng mới của server)
Người Viết: Administrator